Home
Horse Ride in Srijem

Horis – Horse ride in Srijem je projekt koji nastoji diverzificirati, integrirati i obogatiti prekograničnu turističku ponudu temeljenu na kulturnoj i prirodnoj baštini regije – suživotu čovjeka i konja tijekom stoljeća tj. konjičkoj tradiciji i podrijetlu na ovome području.

Glavne aktivnosti projekta HORIS

Specifični cilj projekta je širenje i integriranje prekogranične turističke ponude i bolje upravljanje imovinom kulturne i prirodne baštine, doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine.

NAŠI PARTNERI

Općina Nijemci je glavni partner, a drugi partner je Konjogojska Udruga “Vranac” iz Donje Novo Selo (CRO), Općina Ruma (SRB), Srednja škola Hrane i poljoprivrede “Stevan Petrović-Brile”, Ruma (SRB) Konjogojska Udruga Srem, Sremska Mitrovica (SRB).

FINANCIRANJE I TRAJANJE

Vrijednost projekta iznosi 1.417.632,24 EUR. Program INTERREG IPA CBC financira 85% projekta, a ostali projektni partneri financiraju 15%. Provedba projekta započela je 1. rujna 2017., a trajanje projekta je 24 mjeseca.

CILJEVI PROJEKTA

Projekt HORIS će pridonijeti rješavanju problema i izazova koji se odražavaju u nedostatku mogućnosti iskorištavanja neiskorištenog turističkog potencijala u relevantnom području temeljenog na tradiciji jahanja i bogatom kulturnom konjičkom baštinom.

PARTNERI PROJEKTA

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova web stranica sufinancirana je sa 85% sredstava Interreg IPA prekogranične suradnje

Ova web stranica je proizvedena uz pomoć Europske unije.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Nijemci
i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.