O projektu

Glavni cilj ovog projekta je obogatiti i diversificirati turističku ponudu u prekograničnom području koja se temelji na kulturnoj i prirodnoj baštini regije uz tijesan suživot čovjeka i konja kroz stoljeća.

Područje Srijema nudi bogatu kulturnu baštinu i veliki potencijal za razvijanje konjičkog turizma.

Projektom se nastoji potaknuti:

 • razmjena iskustava i pozitivnih praksi između partnera na projektu,
 • jačanje postojeće turističke ponude,
 • širenjem turističkog sadržaja,
 • povećanje broja turističkih ponuda,
 • očekuje se i povećanje turističkih dolazaka što će utjecati na pružatelje turističkih usluga, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i cjelokupnu zajednicu.

Kako bi se nadogradila trenutna turistička ponuda neophodno je:

 • ulagati u infrastrukturu,
 • potrebnu opremu,
 • jačati znanja i vještina osoba koje će pružati napredniju turističku uslugu.

Projekt HORIS će

 • pridonijeti rješavanju problema i izazova,
 • koji se odražavaju u nedostatku mogućnosti,
 • korištenja neiskorištenog turističkog potencijala u relevantnom području,
 • temeljenog na tradiciji jahanja i bogatom kulturnom konjičkom baštinom.

PRORAČUN PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 1.417.632,20 € (100%).

Iznos sufinanciranja iz EU sredstava: 1.204.987,36 € (85%).

Projektni partneri financiraju: 212.644,84 € (15%).

TRAJANJE PROJEKTA

Provedba projekta započela je 1. rujna 2017. godine.

Trajanje projekta je 24 mjeseca.

PARTNERI NA PROJEKTU

PARTNER 1 – Vodeći partner – Općina Nijemci

Općina Nijemci izabrana je za vodećeg partnera temeljem dosadašnjeg iskustva stečenog u provedbi EU projekata kako bi se osigurala mogućnost uspješnog rješavanja svih izazova koji se pojavljuju u provedbi.

Općina Nijemci koordinira i jamči uspješnu provedbu projekta, dok konjogojska udruga Vranac, konjički klub Srem kao i srednja poljoprivredna i prehrambena škola Sevan Petrović – Brile pridonose svojim iskustvom u konjičkom turizmu. Njihovo znanje doprinosi ostvarenju ciljeva projekta, a izravno sudjelovanje u projektnim aktivnostima poboljšanju turističke ponude.

Općina Ruma u Projekt se uključila temeljem dugoročne i prethodne suradnje sa Općinom Nijemci, a ovom Projektu pridonosi imenujući tim osoba zaduženih za provođenje projekata temeljenih na prekograničnoj suradnji.

O projektu

PARTNER 2 – Konjogojska udruga Vranac Donje Novo Selo

Članovi Konjogojske udruge Vranac imenovani su za članove Projektnog tima i Upravnog odbora Projekta kako bi im se omogućilo aktivno sudjelovanje u provedbi Projekta i njegovih aktivnosti. Provedbom projekta dobili su priliku ne samo razvijati svoje vještine, već i prenositi svoje znanje na lokalno stanovništvo i turiste prilikom posjeta turističkoj destinaciji. Uz očuvanje kulturne baštine i tradicije, integrirani karakter ovoga Projekta pridonosi povezivanju prekograničnog područja uz razmjenu iskustava i znanja, te obogaćivanje prekogranične turističke ponude.

Provođenje aktivnosti:

 • nabava tradicionalnih odora,
 • nabava opreme za konje i jahače,
 • izrada web stranice,
 • aktivno sudjelovanje na manifestacijama, edukativnim i ostalim aktivnostima Projekta,
 • organiziranje turističkih događanja usmjerenih na očuvanje kulturne baštine koja se ogleda u brizi o konjima i srodnim tradicijama:
  • “Pokladno jahanje” koje se manifestira kroz tradicionalno jahanje koje se kreće od mjesta do mjesta,
  • u sklopu tradicionalne kulturno-turističke manifestacije “Divan je kićeni Srijem” predstavljanje opreme financirane Projektom (tradicionalne uniforme, oprema za konje i jahače).
O projektu

PARTNER 3 – Općina Ruma

Općina Ruma je zadužena za komunikaciju s Vodećim partnerom i ostalim partnerima na Projektu, sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima, koordinaciju i upravljanje radom ostalih partnera u RS pružajući im potrebne smjernice i upute. Općina Ruma također je zadužena i za organizaciju dijela edukacija, osiguravanje svih preduvjeta za praćenje i razvoj usluga, te provođenje infrastrukturnih radova.

Usluge i ponude razvijene ovim Projektom koristit će srednja poljoprivredna i prehrambena škola Stevan Petrović – Brile, Dnevni centar za osobe s mentalnim i intelektualnim teškoćama, konjogojske udruge relevantnog područja i drugi članovi lokalne zajednice, koji su povezani s Rumom. Jedna od prednosti zasigurno je Studija o turističkim potencijalima prekogranične regije koja će se koristiti kao strateški dokument za razvoj konjičkog turizma.

Općina Ruma planira iskoristiti ovu infrastrukturu i obučene ljudske resurse za daljnji razvoj usluga koje imaju za cilj razvoj turizma u tom području. Planirano je da usluga hipoterapije bude ponuđena svim školama za specijalno obrazovanje i nevladinim organizacijama. Ako promocija bude dobro planirana, usluga bi mogla postati održiva u kratkom vremenu. Isto je planirano za uslugu sportskog jahanja koja će se promovirati i provoditi u Projektu, čime se postiže njegova održivost i financijska korist nakon završetka Projekta.

O projektu

PARTNER 4 – Srednja poljoprivredna i prehrambena škola Stevan Petrović – Brile

Škola je izravno odgovorna za održavanje infrastrukture i pružanje uvjeta za provedbu planiranih usluga u Projektu. Projektno osoblje obvezno će sudjelovati na planiranim treninzima i projektnim aktivnostima koje uključuju školu. Svoje znanje će koristiti za brigu o konjima, opremi, infrastrukturi itd.. Osoblje će dobiti licence za rad, stečeno znanje moći će koristiti u budućnosti. Osim ljudskih resursa, škola posjeduje veliki kapacitet za primjenu usluga hipoterapije i sportskog jahanja, kao i drugih usluga, jer proizvodi hranu za konje kao dio praktičnog rada učenika i izvršavanju redovnih aktivnosti.

Po završetku Projekta postoji plan komercijalizacije usluge hipoterapije i sportskog jahanja. U sklopu Studije izradit će se plan kako razviti uslugu i ponuditi je na regionalnoj razini. Naime, usluga će se posebnom promotivnom akcijom nuditi ostalim školama za specijalno obrazovanje, udrugama osoba s invaliditetom, školama općenito i naplaćivat će se po razumnoj cijeni. Također, postoji mogućnost razmjene: škola će besplatno dati uslugu hipoterapije u zamjenu za neku drugu uslugu koja se provodi u nekim drugim školama / udrugama. Te će dvije usluge u početku biti dodatna ponuda već postojećem mini zoološkom vrtu koji je dobro prihvaćen i prepoznat u lokalnoj zajednici. Važno je napomenuti da se prostori mini zoološkog vrta mogu koristiti i ne samo za gledanje i druženje, već i za takozvanu terapiju za kućne ljubimce koja postaje sve popularnija u svijetu i koja će u Studiji biti predstavljena kao jedno od dugoročni perspektivni planovi.

O projektu

PARTNER 5 – Konjički klub Srem

Konjički klub Srem ima pravo korištenja prostorija Hipodroma, te je odgovoran u za održavanje infrastrukture dobivene na Projektu.

Tijekom provedbe Projekta Udruga će biti odgovorna za brigu o konjima korištenim u projektu, za sudjelovanje u treninzima koji su im bitni i uslugama koje će se razvijati. Uz to, konjički klub Srem nabaviti će tradicionalnu sremsku odjeću i tradicionalne sremske fijakere koji će se koristiti za sudjelovanje na manifestacijama vezanim za projekt i promociju integrirane turističke ponude u cijeloj regiji. Konkretno, ova će oprema biti promovirana na Manifestaciji “Fijakerijada” koju će posjetiti svi projektni partneri. Usko će surađivati ​​s Turističkom organizacijom, a sva oprema i stečena znanja trebaju se koristiti i nakon završetka projekta. Također, planira se korištenje tradicionalne sremska odjeće za sudjelovanje na ostalim manifestacijama u regiji, najprije “Pokladno jahanje” i “Divan je kićen Srijem” koje se održavaju u Nijemcima. Obzirom da je ovo početni oblik suradnje, ojačat će se veza između partnera, uzgajivača konja i cijelog prekograničnog područja. Organizacija nakon završetka projekta neće obavljati nikakve ekonomske aktivnosti.

O projektu