PROJEKT HORIS – IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI

PROJEKT HORIS – IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI 150 150 Prospekt

Tijekom kolovoza 2018. godine na području Općine Nijemci u sklopu projekta HORIS – Horse Ride in Srijem i aktivnosti A.I.1.2. započela je adaptacija i izgradnja nerazvrstane ceste na k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. Selo i k.č. br. 2745 k.o. Nijemci s modernim kolničkim zastorom od asfalt betona kojim bi se naselje Donje Novo Selo spojilo s izletištem Sopotac, te su navedeni radovi prvi korak ka uspostavi konjičke staze na području općine Nijemci.

Trasa zahvata je ukupne dužine 2.458,30 m, površine približno 11.062,35m2. Izgradnjom ove kolničke trase uvelike će se olakšati život ljudi na ovom području te tako i otvoriti više mogućnosti za proširenjem turističke ponude na području općine Nijemci.

Projekt HORIS odobren je u sklopu prvog poziva programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska i Srbija. Općina Nijemci projekt provodi s partnerima Konjogojskom udrugom Vranac iz Donjeg Novog Sela, Općinom Ruma, Srednja poljoprivredna i prehrambena škola „Stevan Petrović Brile“, Ruma i Konjički klub „Srem“ iz Sremske Mitrovice. Vrijednost projekta je 1.417.632,24 EUR, 85% projekta se financira iz programa, dok 15% troškova snose partneri.

Glavni cilj projekta je obogatiti i diversificirati turističku ponudu na prekograničnom području koje se temelji na kulturnoj i prirodnoj baštini regije – tijesnom suživotu čovjeka i konja tijekom stoljeća. Kako bi se zadovoljile sve ciljane skupine, izradit će se precizne i prilagođene aktivnosti s konjima, kojima će se promovirati turizam cijele regije.