PROJEKT HORIS – IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI

PROJEKT HORIS – IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI 150 150 Prospekt

Tijekom kolovoza 2018. godine na području Općine Nijemci u sklopu projekta HORIS – Horse Ride in Srijem i aktivnosti A.I.1.2. započela je adaptacija i izgradnja nerazvrstane ceste na k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. Selo i k.č. br. 2745 k.o. Nijemci s modernim kolničkim zastorom od asfalt betona kojim bi se naselje Donje Novo Selo spojilo s izletištem Sopotac, te su navedeni radovi prvi korak ka uspostavi konjičke staze na području općine Nijemci.

PROJEKT HORIS - IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI

Trasa zahvata je ukupne dužine 2.458,30 m, površine približno 11.062,35m2. Izgradnjom ove kolničke trase uvelike će se olakšati život ljudi na ovom području te tako i otvoriti više mogućnosti za proširenjem turističke ponude na području općine Nijemci.

Projekt HORIS odobren je u sklopu prvog poziva programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska i Srbija. Općina Nijemci projekt provodi s partnerima Konjogojskom udrugom Vranac iz Donjeg Novog Sela, Općinom Ruma, Srednja poljoprivredna i prehrambena škola „Stevan Petrović Brile“, Ruma i Konjički klub „Srem“ iz Sremske Mitrovice. Vrijednost projekta je 1.417.632,24 EUR, 85% projekta se financira iz programa, dok 15% troškova snose partneri.

Glavni cilj projekta je obogatiti i diversificirati turističku ponudu na prekograničnom području koje se temelji na kulturnoj i prirodnoj baštini regije – tijesnom suživotu čovjeka i konja tijekom stoljeća. Kako bi se zadovoljile sve ciljane skupine, izradit će se precizne i prilagođene aktivnosti s konjima, kojima će se promovirati turizam cijele regije.