Aktivnosti

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – USLUGA DIZAJNA I IZRADE PROMOTIVNIH MATERIJALA – PROJEKT HORIS, MV-O5/2018

http://www.nijemci.hr/index.php/naslovna/dokumenti-i-natjecaji/javna-nabava/bagatelne-nabave-2/item/738-otvoreni-postupak-javne-nabave-usluga-dizajna-i-izrade-promotivnih-materijala-projekt-horis-mv-05-2018
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – USLUGA DIZAJNA I IZRADE PROMOTIVNIH MATERIJALA – PROJEKT HORIS, MV-O5/2018 150 150 Prospekt

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – USLUGA ORGANIZACIJE PUTOVANJA ZA SVA PUTOVANJA U SKLOPU PROJEKTA HORIS, MV-06/2018

http://www.nijemci.hr/index.php/naslovna/dokumenti-i-natjecaji/javna-nabava/bagatelne-nabave-2/item/737-otvoreni-postupak-javne-nabave-usluga-organizacije-putovanja-za-sva-putovanja-u-sklopu-projekta-horis-mv-06-2018
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – USLUGA ORGANIZACIJE PUTOVANJA ZA SVA PUTOVANJA U SKLOPU PROJEKTA HORIS, MV-06/2018 150 150 Prospekt
Treći sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora 1387 1040 Prospekt

Treći sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora

Ruma – 27.03.2018. U prostorijama Općine Ruma održan je treći sastanak projektnog tima i upravnog odbora. Cilja sastanka je bila rasprava o toku aktivnosti, o vidljivosti projekta te javnim nabavama.

Drugi sastanak Upravnog odbora 1226 920 Prospekt

Drugi sastanak Upravnog odbora

Nijemci – 12.12.2017. Pozdravnim govorom sastanak je otvorio općinski načelnik Vjekoslav Belajević. Na samom početku pozdravio je sve prisutne članove. Kratkom  prezentacijom Upravni odbor je informiran o dosadašnjem tijeku provedbe projekta, te o budućim aktivnostima u nadolazećem periodu. Nova članica Upravnog odbora direktorica SSFA „Brile“ Mirjana Božić predstavila se s nekoliko prigodnih riječi.

Drugi sastanak Projektnog tima 1309 1039 Prospekt

Drugi sastanak Projektnog tima

Nijemci – 12.12.2017. Na samom početku sastanka sve prisutne pozdravio je načelnik Općine Nijemci Vjekoslav Belajević. Voditeljica projekta Horis, Marina Karačić prisutne je informirala kroz kratku prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima provedenim na projektu, što se sve uspješno provelo i gdje su se pojavile nejasnoće i poteškoće i na što se ubuduće mora obratiti pozornost kako…

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA HORIS U OPĆINI RUMA 700 525 Prospekt

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA HORIS U OPĆINI RUMA

Dana 28. studenog 2017. godine predstavnici Općine Nijemci na čelu s općinskim načelnikom Vjekoslavom Belajevićem, te predstavnici konjogojske udruge Vranac sudjelovali su na predstavljanju projekta HORIS – Horse Ride in Srijem u Rumi. Početnom  konferencijom partneri su javnosti predstavili projekt. Na samom početku predsjednik skupštine Općine Ruma Stevan Kovačević pozdravio je sve prisutne. Potom je…

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA HORIS U NIJEMCIMA 1164 873 Prospekt

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA HORIS U NIJEMCIMA

Dana 26. listopada 2017. godine u Pastoralnom Centru Župe Nijemci održano je prvo javno predstavljanje projekata HORIS – Horse Ride in Srijem. Projekt je odobren u sklopu fondova Europske unije, u okviru programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014.-2020. Provedba projekta HORIS – Horse Ride in Srijem odvijati će se u suradnji sa…

KICK OFF SASTANAK PROJEKTA HORIS 150 150 Prospekt

KICK OFF SASTANAK PROJEKTA HORIS

Dana 11. rujna 2017. godine Općina Nijemci je bila domaćin predstavnicima projektnih partnera na projektu HORIS- Horse Rute in Srijem koji se financira iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija. Tom prigodom je održan kick-off sastanak projekta. Na sastanku su sudjelovali predstavnici projektnih partnera, Konjogojske udruge Vranac, Općine Ruma, Srednje poljoprivredne prehrambene škole “Stevan…

Prvi sastanak Upravnog odbora 1381 1036 Prospekt

Prvi sastanak Upravnog odbora

Nijemci – 11.09.2017. Sastanak je započeo pozdravnim riječima i riječi dobrodošlice g. Vjekoslava Belajevića, načelnika Općina Nijemci. Nakon čega je uslijedilo predstavljanje predstavnika projektnih partnera, te je ustrojen Upravni odbor i  imenovan Projektni tim. Ovom prilikom je potpisani  su Partnerski sporazum i Komunikacijski plan.

Prvi sastanak Projektnog tima 1381 1036 Prospekt

Prvi sastanak Projektnog tima

Nijemci – 11.09.2017. Sastanak je započeo pozdravnim riječima i riječi dobrodošlice g. Vjekoslava Belajevića, načelnika Općina Nijemci. Nakon čega je uslijedilo predstavljanje projektnih partnera sudionici sastanka su ukratko predstavili svoj rad. Dragan Kosanović predstavio je Općinu Ruma, a potom Martin Nikolić predstavio je HBA Vranac. Milan Pupovac je sve prisutne upoznao s Srednje poljoprivredne i…